Наука

Украинские слова по темам "Наука"

40 слова
клітина
Перевернуть
клітина-кле́тка svg
клітина
кле́тка
Правая стрелка
1 / 40
 • клітина
  кле́тка
 • генетика
  гене́тика
 • ген
  ген
 • тканина
  ткань
 • протеїн
  бело́к
 • скам'янілість
  Ископа́емое
 • середовище існування
  среда́ обита́ния
 • класифікація
  классифика́ция
 • мутація
  мута́ция
 • молекула
  моле́кула
 • наука
  нау́ка
 • реакція
  Реа́кция
 • гравітація
  си́ла тя́жести
 • газ
  газ
 • відкриття
  Откры́тие
 • рідина
  Жи́дкость
 • магніт
  Магни́т
 • радіоактивність
  радиоакти́вность
 • лабораторія
  лаборато́рия
 • частинка
  части́ца
 • речовина
  Вещество́
 • випромінювання
  излуче́ние
 • гіпотеза
  гипо́теза
 • дослідник
  иссле́дователь
 • відображення
  отраже́ние
 • біологія
  биоло́гия
 • хімія
  хи́мия
 • фізика
  Фи́зика
 • геологія
  геоло́гия
 • енергія
  эне́ргия
 • одиниця
  едини́ца
 • теорія
  тео́рия
 • анатомія
  Анато́мия
 • організм
  органи́зм
 • світло
  свет
 • дослідження
  иссле́дование
 • мікроскоп
  микроско́п
 • телескоп
  Телеско́п
 • всесвіт
  Вселе́нная
 • вчений
  учёный

Посмотреть Другие Украинские Слова по Темам

Скачайте Tobo Украинский Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые украинские слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App