Еда

Китайские слова по темам "Еда"

126 слова
苹果
píngguǒ
Перевернуть
苹果-я́блоко svg
苹果
píngguǒ
я́блоко
Правая стрелка
1 / 126
 • 苹果
  píngguǒ
  я́блоко
 • 香蕉
  xiāngjiāo
  Бана́н
 • 番茄
  fānqié
  Помидо́р
 • 土豆
  tǔdòu
  карто́фель
 • 草莓
  cǎoméi
  Клубни́ка
 • 西瓜
  xīguā
  Арбу́з
 • 柠檬
  níngméng
  Лимо́н
 • 洋葱
  yángcōng
  Лук
 • 橙子
  chéngzi
  апельси́н
 • 黄瓜
  huángguā
  Огуре́ц
 • 面包
  miànbāo
  хлеб
 • 大米
  dàmǐ
  Рис
 • táng
  са́хар
 • 蜂蜜
  fēngmì
  мёд
 • 果酱
  guǒjiàng
  Варе́нье
 • yóu
  ма́сло
 • 面粉
  miànfěn
  Му́ка
 • yán
  соль
 • 黄油
  huángyóu
  ма́сло
 • dàn
  яйцо́
 • 起司
  qǐ sī
  сыр
 • 火腿
  huǒtuǐ
  Ветчина́
 • 香肠
  xiāngcháng
  соси́ска
 • 猪肉
  zhūròu
  Свини́на
 • 巧克力
  qiǎokèlì
  шокола́д
 • 冰淇淋
  bīngqílín
  моро́женое
 • 面条
  miàntiáo
  макаро́ны
 • у́ксус
 • 牛肉
  niúròu
  говя́дина
 • 板栗
  bǎnlì
  кашта́н
 • 榛子
  zhēnzi
  лесно́й оре́х
 • 核桃
  hétáo
  гре́цкий оре́х
 • 杏仁
  xìngrén
  минда́ль
 • 爆米花
  bào mǐhuā
  попкорн
 • 炒蛋
  chǎo dàn
  омле́т
 • 葡萄干
  pútáogān
  изю́м
 • 胡萝卜
  húluóbo
  Морко́вь
 • 柚子
  yòuzi
  гре́йпфрут
 • 香草
  xiāngcǎo
  вани́ль
 • 秋葵
  Qiū kuí
  окра
 • 比萨
  bǐsà
  Пи́цца
 • 甜点
  tiándiǎn
  Десе́рт
 • 菜花
  càihuā
  Цветна́я капу́ста
 • 芹菜
  qíncài
  Сельдере́й
 • 菠菜
  bōcài
  Шпина́т
 • 沙拉
  shālā
  Сала́т
 • 南瓜
  nánguā
  Ты́ква
 • 玉米
  yùmǐ
  Кукуру́за
 • 茄子
  qiézi
  Баклажа́н
 • 芥末
  jièmò
  Горчи́ца
 • Гру́ша
 • 樱桃
  yīngtáo
  Чере́шня
 • guā
  Ды́ня
 • 桃子
  táozi
  Пе́рсик
 • 黑莓
  hēiméi
  ежеви́ка
 • 树莓
  shù méi
  Мали́на
 • 奇异果
  qíyì guǒ
  киви
 • 椰子
  yēzi
  Коко́с
 • 李子
  Lǐzǐ
  Сли́ва
 • 石榴
  shíliú
  грана́т
 • 肉桂
  ròuguì
  кори́ца
 • 薄荷
  bòhé
  мя́та
 • 百里香
  bǎilǐxiāng
  тимья́н
 • 迷迭香
  mí dié xiāng
  розмари́н
 • 藏红花
  zànghónghuā
  шафра́н
 • 小茴香
  xiǎo huíxiāng
  зира
 • 红薯
  hóngshǔ
  бата́т
 • 萝卜
  luóbo
  ре́па
 • 甜菜根
  tiáncài gēn
  свёкла
 • 鳄梨
  è lí
  авока́до
 • 朝鲜蓟
  cháoxiǎn jì
  артишо́к
 • 卷心菜
  juǎnxīncài
  капу́ста
 • 无花果
  wúhuāguǒ
  инжи́р
 • 芦笋
  lúsǔn
  спа́ржа
 • 红甘蓝
  hóng gānlán
  кра́сная капу́ста
 • 韭菜
  jiǔcài
  лук-поре́й
 • 大蒜
  dàsuàn
  чесно́к
 • 西兰花
  xī lánhuā
  бро́кколи
 • xìng
  абрико́с
 • 葡萄
  pútáo
  Виногра́д
 • 花生
  huāshēng
  ара́хис
 • 豌豆
  wāndòu
  Горо́х
 • 蘑菇
  mógū
  Гриб
 • 橄榄
  gǎnlǎn
  Оли́вка
 • 菠萝
  bōluó
  анана́с
 • 番茄酱
  fānqié jiàng
  ке́тчуп
 • 蛋黄酱
  dànhuáng jiàng
  Майоне́з
 • 小扁豆
  xiǎo biǎndòu
  чечеви́ца
 • dòu
  фасо́ль
 • 炸薯条
  zhà shǔ tiáo
  Карто́фель фри
 • 生姜
  shēngjiāng
  Имби́рь
 • 棒棒糖
  bàng bàng táng
  ледене́ц
 • 花生酱
  huāshēngjiàng
  Ара́хисовое ма́сло
 • 酸奶
  suānnǎi
  йо́гурт
 • 布丁
  bùdīng
  пу́динг
 • sāng
  шелкови́ца
 • 牛排
  niúpái
  бифште́кс
 • 三明治
  sānmíngzhì
  са́ндвич
 • tāng
  Суп
 • 糖果
  tángguǒ
  конфе́та
 • 食物
  shíwù
  Проду́кты пита́ния
 • 焦糖
  jiāo táng
  караме́ль
 • 橄榄油
  gǎnlǎn yóu
  оли́вковое ма́сло
 • 口香糖
  kǒuxiāngtáng
  Жева́тельная рези́нка
 • 培根
  péigēn
  Беко́н
 • 肉丸
  ròu wán
  фрикаде́лька
 • 香料
  xiāngliào
  Спе́ции
 • 面团
  miàntuán
  Те́сто
 • 腰果
  yāoguǒ
  оре́х ке́шью
 • 羊角面包
  yángjiǎo miànbāo
  круасса́н
 • 黑胡椒
  hēi hújiāo
  чёрный пе́рец
 • jiàng
  Со́ус
 • 蔬菜
  shūcài
  о́вощ
 • ròu
  мя́со
 • 炖菜
  Dùn cài
  Тушёное мя́со
 • 汉堡包
  hànbǎobāo
  Га́мбургер
 • 成分
  chéngfèn
  припра́ва
 • 煎饼
  jiānbing
  Блин
 • 小吃
  xiǎochī
  Заку́ска
 • 饼干
  bǐnggān
  пече́нье
 • 水果
  shuǐguǒ
  Фрукт
 • 吐司
  tǔ sī
  Тост
 • 配方
  pèifāng
  реце́пт
 • 早餐
  zǎocān
  За́втрак
 • 午餐
  wǔcān
  обе́д
 • 晚餐
  wǎncān
  у́жин

Посмотреть Другие Китайские Слова по Темам

Скачайте Tobo Китайский Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые китайские слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App