Бизнес

Украинские слова по темам "Бизнес"

63 слова
працівник
Перевернуть
працівник-рабо́тник svg
працівник
рабо́тник
Правая стрелка
1 / 63
 • працівник
  рабо́тник
 • роботодавець
  работода́тель
 • бренд
  бренд
 • конференція
  Конфере́нция
 • податок
  нало́г
 • візитка
  визи́тная ка́рточка
 • вигода
  при́быль
 • інвестиція
  инвести́ции
 • проект
  Прое́кт
 • клієнт
  покупа́тель
 • кар'єра
  карье́ра
 • зарплата
  зарпла́та
 • стратегія
  страте́гия
 • дохід
  дохо́д
 • бюджет
  бюдже́т
 • партнерство
  сотру́дничество
 • робоче місце
  рабо́чее ме́сто
 • робота з частковою зайнятістю
  подрабо́тка
 • компанія
  компа́ния
 • бос
  нача́льник
 • штаб-квартира
  Штаб-кварти́ра
 • реклама
  рекла́ма
 • дипломат
  Портфе́ль
 • засновник
  основа́тель
 • чек
  расчётный чек
 • борг
  долг
 • платіж
  Платёж
 • банкрутство
  банкро́тство
 • підпис
  По́дпись
 • понадурочний час
  сверхуро́чное вре́мя
 • позика
  Креди́т
 • наставник
  наста́вник
 • логотип
  Логоти́п
 • резюме
  резюме́
 • продукт
  проду́кт
 • план
  план
 • документ
  докуме́нт
 • кредит
  креди́т
 • маркетинг
  ма́ркетинг
 • угода
  Сде́лка
 • готівка
  нали́чные де́ньги
 • кваліфікація
  квалифика́ция
 • організація
  организа́ция
 • зустріч
  встре́ча
 • ієрархія
  иера́рхия
 • зворотній зв'язок
  обра́тная связь
 • ризик
  Риск
 • виробництво
  произво́дство
 • ефективність
  эффекти́вность
 • офіс
  о́фис
 • співбесіда
  Собесе́дование
 • вистава
  производи́тельность
 • вартість
  Сто́имость
 • контракт
  контра́кт
 • торгівля
  торго́вля
 • ціна
  цена́
 • страховка
  Страхо́вка
 • відставка
  вы́ход на пе́нсию
 • персонал
  персона́л
 • професія
  профе́ссия
 • безробіття
  безрабо́тица
 • бізнесмен
  Предпринима́тель
 • колега
  колле́га

Посмотреть Другие Украинские Слова по Темам

Скачайте Tobo Украинский Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые украинские слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App