Uczucia i emocje

"Uczucia i emocje" słówka po rosyjsku

45 słowa
счастли́вый
schastlívii
Odwróć
счастли́вый-szczęśliwy svg
счастли́вый
schastlívii
szczęśliwy
Strzałka w prawo
1 / 45
 • счастли́вый
  schastlívii
  szczęśliwy
 • гру́стный
  grústnii
  smutny
 • уста́лый
  ustálii
  zmęczony
 • серди́тый
  serdítii
  zły
 • засте́нчивый
  zasténchivii
  nieśmiały
 • несча́стный
  neschástnii
  nieszczęśliwy
 • возбуждённый
  vozbuzhdyonnii
  podekscytowany
 • любо́вь
  lyubóv
  miłość
 • страх
  strakh
  strach
 • гнев
  gnev
  gniew
 • наде́жда
  nadézhda
  nadzieja
 • Дове́рие
  dovérie
  zaufanie
 • Сожале́ние
  sozhalénie
  żal
 • Му́жество
  múzhestvo
  odwaga
 • сочу́вствие
  sochúvstvie
  współczucie
 • Ре́вность
  révnost
  zazdrość
 • страсть
  strast
  pasja
 • го́рдость
  górdost
  duma
 • Возбужде́ние
  vozbuzhdénie
  ekscytacja
 • настрое́ние
  nastroénie
  nastrój
 • чу́вство
  chúvstvo
  uczucie
 • Разочарова́ние
  razocharovánie
  frustracja
 • сомне́ние
  somnénie
  wątpliwość
 • Страда́ния
  stradániya
  cierpienie
 • Восхище́ние
  voskhishchénie
  podziw
 • Сострада́ние
  sostradánie
  współczucie
 • Печа́ль
  pechál
  smutek
 • подозре́ние
  podozrénie
  podejrzenie
 • Любопы́тство
  lyubopítstvo
  ciekawość
 • пу́таница
  pútanitsa
  zamieszanie
 • Я́рость
  yárost
  wściekłość
 • удовлетворе́ние
  udovletvorénie
  satysfakcja
 • Милосе́рдие
  milosérdie
  litość
 • ра́дость
  rádost
  radość
 • беспоко́йство
  bespokóistvo
  obawa
 • Не́нависть
  nénavist
  nienawiść
 • Благода́рность
  blagodárnost
  wdzięczność
 • эмо́ция
  emótsiya
  emocja
 • па́ника
  pánika
  panika
 • энтузиа́зм
  entuziázm
  entuzjazm
 • Аго́ния
  agóniya
  agonia
 • Презре́ние
  prezrénie
  pogarda
 • удово́льствие
  udovólstvie
  przyjemność
 • одино́кий
  odinókii
  samotny
 • Одино́чество
  odinóchestvo
  samotność

Inne rosyjskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Rosyjski!

Naucz się popularnych rosyjskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!