Uczucia i emocje

"Uczucia i emocje" słówka po rosyjsku

45 słowa
счастли́вый
schastlívii
Odwróć
счастли́вый-szczęśliwy svg
счастли́вый
schastlívii
szczęśliwy
Strzałka w prawo
1 / 45
 • счастли́вый
  schastlívii
  szczęśliwy
 • гру́стный
  grústnii
  smutny
 • уста́лый
  ustálii
  zmęczony
 • серди́тый
  serdítii
  zły
 • засте́нчивый
  zasténchivii
  nieśmiały
 • любо́вь
  lyubóv
  miłość
 • страх
  strakh
  strach
 • гнев
  gnev
  gniew
 • наде́жда
  nadézhda
  Nadzieja
 • Дове́рие
  Dovérie
  Zaufanie
 • Сожале́ние
  Sozhalénie
  Żal
 • Му́жество
  Múzhestvo
  Odwaga
 • сочу́вствие
  sochúvstvie
  Współczucie
 • Ре́вность
  Révnost
  Zazdrość
 • страсть
  strast
  Pasja
 • настрое́ние
  nastroénie
  Nastrój
 • чу́вство
  chúvstvo
  uczucie
 • Разочарова́ние
  Razocharovánie
  Frustracja
 • сомне́ние
  somnénie
  Wątpliwość
 • Страда́ния
  Stradániya
  Cierpienie
 • Восхище́ние
  Voskhishchénie
  Podziw
 • Сострада́ние
  Sostradánie
  Współczucie
 • Печа́ль
  Pechál
  Smutek
 • подозре́ние
  podozrénie
  Podejrzenie
 • го́рдость
  górdost
  Duma
 • Возбужде́ние
  Vozbuzhdénie
  ekscytacja
 • Любопы́тство
  Lyubopítstvo
  Ciekawość
 • пу́таница
  pútanitsa
  Zamieszanie
 • Я́рость
  Yárost
  Wściekłość
 • удовлетворе́ние
  udovletvorénie
  Satysfakcja
 • Милосе́рдие
  Milosérdie
  litość
 • ра́дость
  rádost
  Radość
 • беспоко́йство
  bespokóistvo
  obawa
 • Не́нависть
  Nénavist
  Nienawiść
 • Благода́рность
  Blagodárnost
  Wdzięczność
 • эмо́ция
  emótsiya
  uczucie
 • па́ника
  pánika
  Panika
 • энтузиа́зм
  entuziázm
  Entuzjazm
 • Аго́ния
  Agóniya
  Agonia
 • Презре́ние
  Prezrénie
  Pogarda
 • удово́льствие
  udovólstvie
  Przyjemność
 • несча́стный
  neschástnii
  nieszczęśliwy
 • возбуждённый
  vozbuzhdyonnii
  podekscytowany
 • одино́кий
  odinókii
  samotny
 • Одино́чество
  Odinóchestvo
  Samotność

Inne rosyjskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Rosyjski!

Naucz się popularnych rosyjskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!