Technika

"Technika" słówka po rosyjsku

44 słowa
Сеть
Set
Odwróć
Сеть-Sieć svg
Сеть
Set
Sieć
Strzałka w prawo
1 / 44
 • Сеть
  Set
  Sieć
 • видеокассета
  videokasseta
  kaseta wideo
 • веб-сайт
  veb-sait
  strona internetowa
 • поиско́вая систе́ма
  poiskóvaya sistéma
  wyszukiwarka
 • Интерне́т
  Internét
  Internet
 • телефо́н
  telefón
  telefon
 • Техноло́гия
  Tekhnológiya
  Technologia
 • ка́мера
  kámera
  kamera
 • компью́тер
  kompyúter
  komputer
 • моби́льный телефо́н
  mobílnii telefón
  telefon komórkowy
 • приложе́ние
  prilozhénie
  aplikacja
 • ро́бот
  róbot
  robot
 • микросхе́ма
  mikroskhéma
  Chip
 • Монито́р
  Monitór
  Monitor
 • Электро́нная по́чта
  Elektrónnaya póchta
  E-mail
 • Ла́зер
  Lázer
  laser
 • Нау́шники
  Naúshniki
  Słuchawki
 • Ультразву́к
  Ultrazvúk
  USG
 • ска́нер
  skáner
  skaner
 • Клавиату́ра
  Klaviatúra
  Klawiatura
 • криптовалю́та
  kriptovalyúta
  kryptowaluta
 • Програ́ммное обеспе́чение
  Prográmmnoe obespéchenie
  Oprogramowanie
 • Ноутбу́к
  Noutbúk
  Laptop
 • Аппара́тное обеспе́чение
  Apparátnoe obespéchenie
  Sprzęt
 • иску́сственный интелле́кт
  iskustvennyy intellekt
  sztuczna inteligencja
 • Микрофо́н
  Mikrofón
  Mikrofon
 • схе́ма
  skhéma
  Obwód
 • дина́мик
  dinámik
  głośnik
 • по́льзователь
  pólzovatel
  użytkownik
 • Анте́нна
  Anténna
  antena
 • паро́ль
  paról
  hasło
 • клик
  klik
  kliknięcie
 • Да́нные
  Dánnie
  Dane
 • ве́рсия
  vérsiya
  Wersja
 • код
  kod
  Kod
 • резолю́ция
  rezolyútsiya
  rozdzielczość
 • экра́н
  ekrán
  ekran
 • ра́дио
  rádio
  radio
 • батаре́йка
  bataréika
  bateria
 • Устро́йство
  Ustróistvo
  urządzenie
 • рада́р
  radár
  radar
 • пи́шущая маши́нка
  píshushchaya mashínka
  maszyna do pisania
 • ште́псельная розе́тка
  shtépselnaya rozétka
  gniazdko
 • ка́бель
  kábel
  kabel

Inne rosyjskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Rosyjski!

Naucz się popularnych rosyjskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!