Sztuka

"Sztuka" słówka po rosyjsku

45 słowa
иску́сство
Odwróć
иску́сство-sztuka svg
иску́сство
sztuka
Strzałka w prawo
1 / 45
 • иску́сство
  sztuka
 • жи́вопись
  obraz
 • му́зыка
  muzyka
 • Поэ́ма
  wiersz
 • о́пера
  Opera
 • галере́я
  galeria
 • биле́т
  bilet
 • Ста́туя
  statua
 • вы́ставка
  wystawa
 • бале́т
  balet
 • Пали́тра
  Paleta
 • фо́то
  zdjęcie
 • Ви́део
  Wideo
 • диза́йн
  design
 • музе́й
  muzeum
 • рису́нок
  Rysunek
 • ремесло́
  rzemiosło
 • та́нец
  taniec
 • ма́ска
  maska
 • Портре́т
  Portret
 • шеде́вр
  arcydzieło
 • дра́ма
  Dramat
 • Аплодисме́нты
  Aplauz
 • пу́блика
  Publiczność
 • Полотно́
  Płótno
 • стиль
  styl
 • фарфо́р
  porcelana
 • креати́вность
  kreatywność
 • фильм
  film
 • Иллюстра́ция
  Ilustracja
 • конце́рт
  koncert
 • Фото́граф
  Fotograf
 • худо́жник
  artysta / artystka
 • актёр
  Aktor
 • Актри́са
  Aktorka
 • танцо́вщи́ца
  tancerka
 • литерату́ра
  literatura
 • цвет
  kolor
 • кисть
  Pędzel
 • фо́рма
  kształt
 • мо́да
  moda
 • теа́тр
  teatr
 • Па́мятник
  Pomnik
 • ра́мка
  Rama
 • проже́ктор
  Reflektor

Inne rosyjskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Rosyjski!

Naucz się popularnych rosyjskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!