Język i literatura

"Język i literatura" słówka po ukraińsku

43 słowa
дієслово
diieslovo
Odwróć
дієслово-czasownik svg
дієслово
diieslovo
czasownik
Strzałka w prawo
1 / 43
 • дієслово
  diieslovo
  czasownik
 • прикметник
  prykmetnyk
  przymiotnik
 • множина
  mnozhyna
  liczba mnoga
 • речення
  rechennia
  zdanie
 • кома
  koma
  przecinek
 • лапки
  lapky
  cudzysłów
 • дефіс
  defis
  myślnik
 • три крапки
  try krapky
  wielokropek
 • знак питання
  znak pytannia
  pytajnik
 • переклад
  pereklad
  tłumaczenie
 • синонім
  synonim
  synonim
 • склад
  sklad
  sylaba
 • мова
  mova
  język
 • пункт
  punkt
  akapit
 • визначення
  vyznachennia
  definicja
 • крапка
  krapka
  kropka
 • акцент
  aktsent
  akcent
 • скоромовка
  skoromovka
  łamaniec językowy
 • слово
  slovo
  słowo
 • вірш
  virsh
  wers
 • загадка
  zahadka
  zagadka
 • прислів'я
  pryslivia
  przysłowie
 • біографія
  biohrafiia
  biografia
 • роман
  roman
  powieść
 • метафора
  metafora
  metafora
 • казка
  kazka
  bajka
 • література
  literatura
  literatura
 • займенник
  zaimennyk
  zaimek
 • есе
  ese
  esej
 • заголовок
  zaholovok
  nagłówek
 • почерк
  pocherk
  pismo
 • короткий виклад
  korotkyi vyklad
  streszczenie
 • текст
  tekst
  tekst
 • історія (оповідання)
  istoriia (opovidannya)
  historia (opowiadanie)
 • титульна сторінка
  tytulna storinka
  strona tytułowa
 • термін
  termin
  termin
 • розділ
  rozdil
  rozdział
 • тема
  tema
  temat
 • значення
  znachennia
  znaczenie
 • стаття
  stattia
  artykuł
 • абревіатура
  abreviatura
  skrót
 • знак
  znak
  symbol
 • легенда
  lehenda
  legenda

Inne ukraińskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Ukraiński!

Naucz się popularnych ukraińskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!