Zakelijk

"Zakelijk" Thematische woordenschat Chinees

62 woorden
雇员
gùyuán
Flip
雇员-werknemer svg
雇员
gùyuán
werknemer
Pijl naar rechts
1 / 62
 • 雇员
  gùyuán
  werknemer
 • 雇主
  gùzhǔ
  werkgever
 • 品牌
  pǐnpái
  merk
 • 会议
  huìyì
  conferentie
 • shuì
  belasting
 • 名片
  míngpiàn
  visitekaartje
 • 利润
  lìrùn
  winst
 • 投资
  tóuzī
  investering
 • 项目
  xiàngmù
  project
 • 顾客
  gùkè
  klant
 • 事业
  shìyè
  carrière
 • 薪水
  xīnshuǐ
  salaris
 • 策略
  cèlüè
  strategie
 • 收入
  shōurù
  inkomen
 • 预算
  yùsuàn
  budget
 • 合伙
  héhuǒ
  vennootschap
 • 工作场所
  gōngzuò chǎngsuǒ
  werkplaats
 • 兼职工作
  jiānzhí gōngzuò
  parttime werk
 • 公司
  gōngsī
  bedrijf
 • 老板
  lǎobǎn
  baas
 • 总部
  zǒngbù
  hoofdkantoor
 • 广告
  guǎnggào
  advertentie
 • 公文包
  gōngwén bāo
  koffertje
 • 创始人
  chuàngshǐ rén
  oprichter
 • 支票
  zhīpiào
  cheque
 • 债务
  zhàiwù
  schuld
 • 付款
  fùkuǎn
  betaling
 • 破产
  pòchǎn
  faillissement
 • 签名
  qiānmíng
  handtekening
 • 加时
  jiā shí
  overwerk
 • 贷款
  dàikuǎn
  lening
 • 导师
  dǎoshī
  mentor
 • 标志
  biāozhì
  logo
 • 简历
  jiǎnlì
  CV
 • 产品
  chǎnpǐn
  product
 • 计划
  jìhuà
  plan
 • 文件
  wénjiàn
  document
 • 信贷
  xìndài
  krediet
 • 营销
  yíngxiāo
  marketing
 • 交易
  jiāoyì
  deal
 • 现金
  xiànjīn
  contant geld
 • 资质
  zīzhì
  kwalificatie
 • 该组织
  gāi zǔzhī
  organisatie
 • 阶层
  jiēcéng
  hiërarchie
 • 反馈
  fǎnkuì
  terugkoppeling
 • 风险
  fēngxiǎn
  risico
 • 生产
  shēngchǎn
  productie
 • 效率
  xiàolǜ
  efficiëntie
 • 办公室
  bàngōngshì
  kantoor
 • 面试
  miànshì
  sollicitatiegesprek
 • 表现
  biǎoxiàn
  optreden
 • 成本
  chéngběn
  kosten
 • 合同
  hétóng
  contract
 • 贸易
  màoyì
  handel
 • 价钱
  jiàqián
  prijs
 • 保险
  bǎoxiǎn
  verzekering
 • 退休
  tuìxiū
  pensioen
 • 工作人员
  gōngzuò rényuán
  personeel
 • 职业
  zhíyè
  beroep
 • 失业
  shīyè
  werkeloosheid
 • 商人
  shāngrén
  zakenman
 • 同事
  tóngshì
  collega

Andere woordenlijsten in het Chinees

Tobo app downloaden om Chinese woorden te leren

Leer de meest gebruikte Chinese woordjes met flashcards (woordkaarten)

Tobo iOS-app downloadenTobo Android-app downloaden