Gevoelens en emoties

"Gevoelens en emoties" Thematische woordenschat Chinees

43 woorden
开心的
kāixīn de
Flip
开心的-gelukkig svg
开心的
kāixīn de
gelukkig
Pijl naar rechts
1 / 43
 • 开心的
  kāixīn de
  gelukkig
 • 难过的
  nánguò de
  verdrietig
 • 厌倦
  yànjuàn
  moe
 • 愤怒的
  fènnù de
  boos
 • 害羞的
  hàixiū de
  verlegen
 • 不快乐
  bù kuàilè
  ongelukkig
 • ài
  liefde
 • 恐惧
  kǒngjù
  angst
 • 愤怒
  fènnù
  boosheid
 • 希望
  xīwàng
  hoop
 • 信任
  xìnrèn
  vertrouwen
 • 遗憾
  yíhàn
  spijt
 • 勇气
  yǒngqì
  moed
 • 同情
  tóngqíng
  sympathie
 • 嫉妒
  jídù
  jaloezie
 • 激情
  jīqíng
  passie
 • 骄傲
  jiāo'ào
  trots
 • 兴奋
  xīngfèn
  opwinding
 • 失望
  shīwàng
  teleurstelling
 • 心情
  xīnqíng
  stemming
 • 感觉
  gǎnjué
  gevoel
 • 沮丧
  jǔsàng
  frustratie
 • 怀疑
  huáiyí
  twijfel
 • 痛苦
  tòngkǔ
  lijden
 • 钦佩
  qīnpèi
  bewondering
 • 同情心
  tóngqíng xīn
  mededogen
 • 悲伤
  bēishāng
  verdriet
 • 好奇心
  hàoqí xīn
  nieuwsgierigheid
 • 混乱
  hǔnluàn
  verwarring
 • 满意
  mǎnyì
  tevredenheid
 • 怜悯
  liánmǐn
  genade
 • 喜悦
  xǐyuè
  vreugde
 • 关注
  guānzhù
  zorg
 • 仇恨
  chóuhèn
  haat
 • 感谢
  gǎnxiè
  dankbaarheid
 • 情感
  qínggǎn
  emotie
 • 恐慌
  kǒnghuāng
  paniek
 • 热情
  rèqíng
  enthousiasme
 • 快感
  kuàigǎn
  sensatie
 • 蔑视
  mièshì
  minachting
 • 快乐
  kuàilè
  plezier
 • 孤独的
  gūdú de
  eenzaam
 • 孤独
  gūdú
  eenzaamheid

Andere woordenlijsten in het Chinees

Tobo app downloaden om Chinese woorden te leren

Leer de meest gebruikte Chinese woordjes met flashcards (woordkaarten)

Tobo iOS-app downloadenTobo Android-app downloaden