Geschiedenis

"Geschiedenis" Thematische woordenschat Russisch

27 woorden
Коро́ль
Flip
Коро́ль-koning svg
Коро́ль
koning
Pijl naar rechts
1 / 27
 • Коро́ль
  koning
 • Короле́ва
  koningin
 • принце́сса
  prinses
 • Принц
  prins
 • исто́рия
  geschiedenis
 • Ры́царь
  ridder
 • коло́ния
  kolonie
 • самура́й
  samurai
 • импе́рия
  koninkrijk
 • Импера́тор
  keizer
 • Цивилиза́ция
  beschaving
 • Короле́вство
  koninkrijk
 • леднико́вый пери́од
  ijstijd
 • Трон
  troon
 • темни́ца
  kerker
 • эпо́ха
  tijdperk
 • Пре́док
  voorouder
 • век
  eeuw
 • дикта́тор
  dictator
 • права́ челове́ка
  mensenrecht
 • Ископа́емое
  fossiel
 • миф
  mythe
 • мифоло́гия
  mythologie
 • револю́ция
  revolutie
 • социали́зм
  socialisme
 • капитали́зм
  kapitalisme
 • демокра́тия
  democratie

Andere woordenlijsten in het Russisch

Tobo app downloaden om Russische woorden te leren

Leer de meest gebruikte Russische woordjes met flashcards (woordkaarten)

Tobo iOS-app downloadenTobo Android-app downloaden