Geografie en natuur

"Geografie en natuur" Thematische woordenschat Chinees

50 woorden
shān
Flip
山-berg svg
shān
berg
Pijl naar rechts
1 / 50
 • shān
  berg
 • rivier
 • meer
 • dǎo
  eiland
 • 森林
  sēnlín
  bos
 • hǎi
  zee
 • 海洋
  hǎiyáng
  oceaan
 • 洞穴
  dòngxué
  grot
 • 大陆
  dàlù
  continent
 • 亚洲
  yàzhōu
  Azië
 • 非洲
  fēizhōu
  Afrika
 • 欧洲
  ōuzhōu
  Europa
 • 南极洲
  nánjízhōu
  Antartica
 • běi
  noorden
 • nán
  zuiden
 • 西方
  xīfāng
  westen
 • 东方
  dōngfāng
  Oosten
 • 西北
  xīběi
  noordwesten
 • 西南
  xīnán
  zuidwesten
 • 东北
  dōngběi
  Noordoosten
 • 东南
  dōngnán
  zuidoosten
 • 南极
  nánjí
  Zuidpool
 • 北极
  běijí
  Noordpool
 • 中东
  zhōngdōng
  Midden-Oosten
 • 冰山
  bīngshān
  ijsberg
 • 山丘
  shān qiū
  heuvel
 • vallei
 • 沙漠
  shāmò
  woestijn
 • 地平线
  dìpíngxiàn
  horizon
 • 纬度
  wěidù
  breedtegraad
 • 经度
  jīngdù
  lengtegraad
 • 悬崖
  xuányá
  klif
 • 赤道
  chìdào
  evenaar
 • 池塘
  chítáng
  vijver
 • 潮汐
  cháoxī
  getijden
 • 小溪
  xiǎo xī
  beek
 • 丛林
  cónglín
  jungle
 • 火山
  huǒshān
  vulkaan
 • 瀑布
  pùbù
  waterval
 • 熔岩
  róngyán
  lava
 • 沼泽
  zhǎozé
  moeras
 • 国家
  guójiā
  land
 • 首都
  shǒudū
  hoofdstad
 • 自然
  zìrán
  natuur
 • 月光
  yuèguāng
  maanlicht
 • 满月
  mǎnyuè
  volle maan
 • 地形
  dìxíng
  terrein
 • 全球变暖
  quánqiú biàn nuǎn
  opwarming van de aarde
 • 气候
  qìhòu
  klimaat
 • 污染
  wūrǎn
  vervuiling

Andere woordenlijsten in het Chinees

Tobo app downloaden om Chinese woorden te leren

Leer de meest gebruikte Chinese woordjes met flashcards (woordkaarten)

Tobo iOS-app downloadenTobo Android-app downloaden