Numeri

"Numeri" Inglese Vocaboli

43 parole
zero
Capovolgi
zero
zero
zero
Freccia destra
1 / 43
 • zero
 • one
 • two
 • three
 • four
 • five
 • six
 • seven
 • eight
 • nine
 • ten
 • eleven
 • twelve
 • thirteen
 • fourteen
 • fifteen
 • sixteen
 • seventeen
 • eighteen
 • nineteen
 • twenty
 • twenty-one
 • twenty-two
 • twenty-three
 • twenty-four
 • twenty-five
 • twenty-six
 • twenty-seven
 • twenty-eight
 • twenty-nine
 • thirty
 • forty
 • fifty
 • sixty
 • seventy
 • eighty
 • ninety
 • hundred
 • thousand
 • ten thousand
 • one hundred thousand
 • million
 • billion

Altro vocabolario in inglese

Scarica Tobo

Impara velocemente il inglese con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android