Üzleti

Üzleti - Tanulj szavakat oroszul

62 szó
рабо́тник
rabótnik
Fordítás
рабо́тник-dolgozó svg
рабо́тник
rabótnik
dolgozó
Jobb nyíl
1 / 62
 • рабо́тник
  rabótnik
  dolgozó
 • работода́тель
  rabotodátel
  munkaadó
 • бренд
  brend
  márka
 • Конфере́нция
  konferéntsiya
  konferencia
 • нало́г
  nalóg
  adó
 • визи́тная ка́рточка
  vizítnaya kártochka
  névjegykártya
 • при́быль
  príbil
  profit
 • инвести́ции
  investítsii
  befektetés
 • Прое́кт
  proékt
  projekt
 • покупа́тель
  pokupátel
  ügyfél
 • карье́ра
  karéra
  karrier
 • зарпла́та
  zarpláta
  fizetés
 • страте́гия
  stratégiya
  stratégia
 • дохо́д
  dokhód
  bevétel
 • бюдже́т
  byudzhét
  költségvetés
 • сотру́дничество
  sotrúdnichestvo
  partnerkapcsolat
 • рабо́чее ме́сто
  rabóchee mésto
  munkahely
 • подрабо́тка
  podrabótka
  részmunkaidős állás
 • компа́ния
  kompániya
  vállalat
 • нача́льник
  nachálnik
  főnök
 • Штаб-кварти́ра
  shtab-kvartíra
  székház
 • рекла́ма
  rekláma
  hirdetés
 • Портфе́ль
  portfél
  aktatáska
 • основа́тель
  osnovátel
  alapító
 • расчётный чек
  raschyotnii chek
  csekk
 • долг
  dolg
  adósság
 • Платёж
  platyozh
  fizetség
 • банкро́тство
  bankrótstvo
  csőd
 • По́дпись
  pódpis
  aláírás
 • сверхуро́чное вре́мя
  sverkhuróchnoe vrémya
  túlóra
 • заём
  zayom
  hitel
 • наста́вник
  nastávnik
  mentor
 • Логоти́п
  logotíp
  logó
 • резюме́
  rezyumé
  önéletrajz
 • проду́кт
  prodúkt
  termék
 • план
  plan
  terv
 • докуме́нт
  dokumént
  dokumentum
 • ма́ркетинг
  márketing
  marketing
 • Сде́лка
  sdélka
  üzlet
 • нали́чные де́ньги
  nalíchnyye dén'gi
  készpénz
 • квалифика́ция
  kvalifikátsiya
  képesítés
 • организа́ция
  organizátsiya
  szervezet
 • встре́ча
  vstrécha
  találkozó
 • иера́рхия
  ierárkhiya
  hierarchia
 • обра́тная связь
  obrátnaya svyaz
  visszajelzés
 • Риск
  risk
  kockázat
 • произво́дство
  proizvódstvo
  termelés
 • эффекти́вность
  effektívnost
  hatékonyság
 • о́фис
  ófis
  iroda
 • Собесе́дование
  sobesédovanie
  interjú
 • производи́тельность
  proizvodítelnost
  teljesítmény
 • Сто́имость
  stóimost
  költség
 • контра́кт
  kontrákt
  szerződés
 • торго́вля
  torgóvlya
  kereskedelem
 • цена́
  tsená
  ár
 • Страхо́вка
  strakhóvka
  biztosítás
 • вы́ход на пе́нсию
  víkhod na pénsiyu
  nyugdíjazás
 • персона́л
  personál
  személyzet
 • профе́ссия
  proféssiya
  foglalkozás
 • безрабо́тица
  bezrabótitsa
  munkanélküliség
 • Предпринима́тель
  predprinimátel
  üzletember
 • колле́га
  kolléga
  kolléga

Más szavak oroszul

Töltse le a Tobo Orosz tanulókártya alkalmazást

Tanulj, jegyezz meg és hallgass orosz szavakat, kifejezéseket & igéket

Töltse le a Tobo iOS alkalmazástTöltse le a Tobo Android alkalmazást