Nyelv és irodalom

Nyelv és irodalom - Tanulj szavakat ukránul

43 szó
дієслово
diieslovo
Fordítás
дієслово-ige svg
дієслово
diieslovo
ige
Jobb nyíl
1 / 43
 • дієслово
  diieslovo
  ige
 • прикметник
  prykmetnyk
  melléknév
 • множина
  mnozhyna
  többesszám
 • речення
  rechennia
  mondat
 • кома
  koma
  vessző
 • лапки
  lapky
  idézőjel
 • дефіс
  defis
  kötőjel
 • три крапки
  try krapky
  szókihagyás
 • знак питання
  znak pytannia
  kérdőjel
 • переклад
  pereklad
  fordítás
 • синонім
  synonim
  szinoníma
 • склад
  sklad
  szótag
 • мова
  mova
  nyelv
 • пункт
  punkt
  bekezdés
 • визначення
  vyznachennia
  definíció
 • крапка
  krapka
  pont
 • акцент
  aktsent
  akcentus
 • скоромовка
  skoromovka
  nyelvtörő
 • слово
  slovo
  szó
 • вірш
  virsh
  vers
 • загадка
  zahadka
  rejtvény
 • прислів'я
  pryslivia
  közmondás
 • біографія
  biohrafiia
  életrajz
 • роман
  roman
  regény
 • метафора
  metafora
  metafora
 • казка
  kazka
  tündérmese
 • література
  literatura
  irodalom
 • займенник
  zaimennyk
  névmás
 • есе
  ese
  esszé
 • заголовок
  zaholovok
  főcím
 • почерк
  pocherk
  kézírás
 • короткий виклад
  korotkyi vyklad
  összefoglalás
 • текст
  tekst
  szöveg
 • історія (оповідання)
  istoriia (opovidannya)
  történet
 • титульна сторінка
  tytulna storinka
  címlap
 • термін
  termin
  szakszó
 • розділ
  rozdil
  fejezet
 • тема
  tema
  téma
 • значення
  znachennia
  jelentés
 • стаття
  stattia
  cikk
 • абревіатура
  abreviatura
  rövidítés
 • знак
  znak
  szimbólum
 • легенда
  lehenda
  legenda

Más szavak ukránul

Töltse le a Tobo Ukrán tanulókártya alkalmazást

Tanulj, jegyezz meg és hallgass ukrán szavakat, kifejezéseket & igéket

Töltse le a Tobo iOS alkalmazástTöltse le a Tobo Android alkalmazást