Matemáticas & geometría

Vocabulario "Matemáticas & geometría" en ruso

27 palabras
у́гол
úgol
Voltear
у́гол-ángulo svg
у́гол
úgol
ángulo
Flecha derecha
1 / 27
 • у́гол
  úgol
  ángulo
 • Круг
  Krug
  círculo
 • Квадра́т
  Kvadrát
  cuadrado
 • Прямоуго́льник
  Pryamougólnik
  rectángulo
 • ли́ния
  líniya
  línea
 • очко́
  ochkó
  punto
 • диа́метр
  diámetr
  diámetro
 • ра́диус
  rádius
  radio
 • объём
  obyom
  volumen
 • пятиуго́льник
  pyatiugólnik
  pentágono
 • сфе́ра
  sféra
  esfera
 • Ко́нус
  Kónus
  cono
 • Цили́ндр
  Tsilíndr
  cilindro
 • Треуго́льник
  Treugólnik
  triángulo
 • геоме́трия
  geométriya
  geometría
 • Че́тверть
  Chétvert
  cuarto
 • Крива́я
  Kriváya
  curva
 • сре́днее
  srédneye
  media
 • проце́нт
  protsént
  por ciento
 • Куб
  Kub
  cubo
 • многоуго́льник
  mnogougólnik
  polígono
 • Плюс
  Plyus
  signo de más
 • квадра́тный ко́рень
  kvadrátnyy kóren'
  raíz cuadrada
 • фо́рма
  fórma
  forma
 • э́ллипс
  éllips
  elipse
 • су́мма
  súmma
  suma
 • Пирами́да
  Piramída
  pirámide

Otro vocabulario ruso

Descarga la aplicación Tobo Ruso

Aprende las palabras más usadas en ruso jugando

Descargar Tobo iOSDescargar Tobo Android