Ciudad

Vocabulario "Ciudad" en chino

73 palabras
房子
fángzi
Voltear
房子-casa svg
房子
fángzi
casa
Flecha derecha
1 / 73
 • 房子
  fángzi
  casa
 • 学校
  xuéxiào
  escuela
 • 火车站
  huǒchē zhàn
  estación de tren
 • 医院
  yīyuàn
  hospital
 • 旅馆
  lǚguǎn
  hotel
 • 公园
  gōngyuán
  parque
 • 咖啡店
  kāfēi diàn
  cafetería
 • 银行
  yínháng
  banco
 • 餐厅
  cāntīng
  restaurante
 • 购物中心
  gòuwù zhòng xīn
  centro comercial
 • 体育场
  tǐyùchǎng
  estadio
 • 健身房
  jiànshēnfáng
  gimnasio
 • 大学
  dàxué
  universidad
 • 图书馆
  túshū guǎn
  biblioteca
 • 飞机场
  fēijī chǎng
  aeropuerto
 • torre
 • 城堡
  chéngbǎo
  castillo
 • 博物馆
  bówùguǎn
  museo
 • 剧院
  jùyuàn
  teatro
 • 工厂
  gōngchǎng
  fábrica
 • 画廊
  huàláng
  galería
 • 墓地
  mùdì
  cementerio
 • 港口
  gǎngkǒu
  puerto
 • 校园
  xiàoyuán
  campus
 • 游乐园
  yóu lèyuán
  parque de atracciones
 • 停车场
  tíngchē chǎng
  aparcamiento
 • 警察局
  jǐngchá jú
  comisaría
 • 摩天搂
  mótiān lǒu
  rascacielos
 • 游泳池
  yóuyǒngchí
  piscina
 • 动物园
  dòngwùyuán
  zoo
 • 操场
  cāochǎng
  parque infantil
 • 巴士站
  bāshì zhàn
  parada de autobús
 • 书店
  shūdiàn
  librería
 • 超市
  chāoshì
  supermercado
 • 面包店
  miànbāo diàn
  panadería
 • 酒吧
  jiǔbā
  bar
 • 加油站
  jiāyóu zhàn
  gasolinera
 • 药房
  yàofáng
  farmacia
 • 马戏团
  mǎ xì tuán
  circo
 • 教堂
  jiàotáng
  iglesia
 • 清真寺
  qīngzhēnsì
  mezquita
 • 大教堂
  dà jiàotáng
  catedral
 • 寺庙
  sìmiào
  templo
 • 海滩
  hǎitān
  playa
 • 灯塔
  dēngtǎ
  faro
 • 大使馆
  dàshǐ guǎn
  embajada
 • 宫殿
  gōngdiàn
  palacio
 • 大坝
  dà bà
  presa
 • 小酒馆
  xiǎo jiǔguǎn
  taberna
 • 风车
  fēngchē
  molino de viento
 • 监狱
  jiānyù
  cárcel
 • 仓库
  cāngkù
  almacén
 • 温室
  wēnshì
  invernadero
 • 宿舍
  sùshè
  dormitorio
 • 豪宅
  háozhái
  mansión
 • 赌场
  dǔchǎng
  casino
 • 客栈
  kèzhàn
  pensión
 • 自助餐厅
  zìzhù cāntīng
  cafetería
 • 市中心
  shì zhōngxīn
  centro de la ciudad
 • 纪念碑
  jìniànbēi
  monumento
 • 会场
  huìchǎng
  lugar de reunión
 • 谷仓
  gǔ cāng
  granero
 • 郊区
  jiāoqū
  barrio residencial
 • 地点
  dìdiǎn
  lugar
 • 喷泉
  pēnquán
  fuente
 • 地址
  dìzhǐ
  dirección
 • 小屋
  xiǎowū
  cabaña
 • 诊所
  zhěnsuǒ
  clínica
 • 工作室
  gōngzuò shì
  estudio
 • 公寓
  gōngyù
  piso
 • 幼儿园
  yòu'éryuán
  guardería
 • 建筑
  jiànzhú
  edificio
 • 农场
  nóngchǎng
  granja

Otro vocabulario chino

Descarga la aplicación Tobo Chino

Aprende las palabras más usadas en chino jugando

Descargar Tobo iOSDescargar Tobo Android