Körperteile

Körperteile Wortliste | Vokabeln Russisch

72 Wörter
голова́
golová
Umdrehen
голова́-Kopf svg
голова́
golová
Kopf
Pfeil nach rechts
1 / 72
 • голова́
 • рука́/кисть руки
 • ступня́
 • па́лец
 • глаз
 • у́хо
 • нос
 • рот
 • лицо́
 • губа́
 • зуб
 • язы́к
 • нога́
 • рука́
 • ло́коть
 • во́лосы
 • борода́
 • Усы́
 • плечо́
 • те́ло
 • коле́но
 • кость
 • Но́готь
 • кровь
 • ко́жа
 • о́рган
 • мозг
 • се́рдце
 • Пе́чень
 • Лёгкое
 • желу́док
 • по́чка
 • спина́
 • щека́
 • Бровь
 • ладо́нь
 • большо́й па́лец
 • Указа́тельный па́лец
 • сре́дний па́лец
 • Па́лец ноги́
 • Подборо́док
 • Живо́т
 • Запя́стье
 • Лоды́жка
 • Лоб
 • бедро́
 • Ве́ко
 • ресни́ца
 • селезёнка
 • то́лстая кишка́
 • то́нкая кишка́
 • мы́шца
 • Скеле́т
 • та́лия
 • подмы́шка
 • го́рло
 • кады́к
 • пупо́к
 • ноздря́
 • ше́я
 • грудь
 • Скула́
 • Че́реп
 • Зрачо́к
 • эмбрио́н
 • десна́
 • Ребро́
 • Позвоно́чник
 • Суста́в
 • нерв
 • слеза́
 • имму́нная систе́ма

Weitere Wortlisten auf Russisch

Tobo Russisch jetzt herunterladen!

Mit Wortspielen, Sätzen (Redewendungen) und Wortlisten lerne Russisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen