Gesundheit & Fitness

Gesundheit & Fitness Wortliste | Vokabeln Chinesisch

82 Wörter
过敏
guòmǐn
Umdrehen
过敏-Allergie svg
过敏
guòmǐn
Allergie
Pfeil nach rechts
1 / 82
 • 过敏
  guòmǐn
  Allergie
 • 头痛
  tóutòng
  Kopfschmerz
 • 糖尿病
  tángniàobìng
  Diabetes
 • 流感
  liúgǎn
  Grippe
 • 腹泻
  fùxiè
  Durchfall
 • 止咳糖浆
  zhǐké tángjiāng
  Hustensaft
 • 牙疼
  yá téng
  Zahnschmerz
 • 药丸
  yàowán
  Pille
 • yào
  Medikament
 • 心脏病发作
  xīnzàng bìng fāzuò
  Herzinfarkt
 • 免疫系统
  miǎnyì xìtǒng
  Immunsystem
 • 萧条
  xiāotiáo
  Depression
 • 抗生素
  kàngshēngsù
  Antibiotikum
 • 止痛药
  zhǐtòng yào
  Schmerzmittel
 • 扭伤
  niǔshāng
  Verstauchung
 • 发烧
  fāshāo
  Fieber
 • 咳嗽
  késòu
  Husten
 • 手术
  shǒushù
  Chirurgie
 • 饮食
  yǐnshí
  Diät
 • 治疗
  zhìliáo
  Therapie
 • 综合征
  zònghé zhēng
  Syndrom
 • 失眠
  shīmián
  Schlaflosigkeit
 • 病毒
  bìngdú
  Virus
 • jūn
  Bakterie
 • 哮喘
  xiāochuǎn
  Asthma
 • 晒伤
  shài shāng
  Sonnenbrand
 • 维他命
  wéitāmìng
  Vitamin
 • 处方
  chǔfāng
  Verschreibung
 • 胃痛
  wèitòng
  Bauchschmerz
 • 疾病
  jíbìng
  Krankheit
 • 注射器
  zhùshèqì
  Spritze
 • 肾上腺素
  shènshàngxiàn sù
  Adrenalin
 • 中暑
  zhòngshǔ
  Sonnenstich
 • 治愈
  zhìyù
  Heilung
 • 诊断
  zhěnduàn
  Diagnose
 • 牙箍
  yágū
  Zahnspange
 • 喉头疼
  hóu tóuténg
  Halsschmerzen
 • 疼痛
  téngtòng
  Schmerz
 • 膏药
  gāoyao
  Pflaster
 • 代谢
  dàixiè
  Stoffwechsel
 • 肥胖
  féipàng
  Fettleibigkeit
 • 激素
  jīsù
  Hormon
 • 矿物
  kuàngwù
  Mineral
 • 妄想狂
  wàngxiǎng kuáng
  Paranoia
 • 癌症
  áizhèng
  Krebs
 • 食欲
  shíyù
  Appetit
 • 怀孕
  huáiyùn
  Schwangerschaft
 • 幻觉
  huànjué
  Halluzination
 • 伤口
  shāngkǒu
  Wunde
 • 肿瘤
  zhǒngliú
  Tumor
 • 病人
  bìngrén
  Patient
 • 流产
  liúchǎn
  Abtreibung
 • 胆固醇
  dǎngùchún
  Cholesterin
 • 结核
  jiéhé
  Tuberkulose
 • 伤疤
  shāngbā
  Narbe
 • 复原
  fùyuán
  Rehabilitation
 • shāng
  Verletzung
 • 诊所
  zhěnsuǒ
  Klinik
 • 冥想
  míngxiǎng
  Meditation
 • 疲劳
  píláo
  Müdigkeit
 • 听筒
  tīngtǒng
  Stethoskop
 • 拐杖
  guǎizhàng
  Krücke
 • 瘀伤
  yū shāng
  Bluterguss
 • 症状
  zhèngzhuàng
  Symptom
 • 脉搏
  màibó
  Puls
 • 绷带
  bēngdài
  Verband
 • 隔离检疫
  gélí jiǎnyì
  Quarantäne
 • 头皮屑
  tóupí xiè
  Schuppen
 • 心跳
  xīntiào
  Herzschlag
 • 呼吸
  hūxī
  Atem
 • 力量
  lìliàng
  Kraft
 • 跑步机
  pǎobù jī
  Laufband
 • 出气筒
  chūqìtǒng
  Boxsack
 • 练习
  liànxí
  Übung
 • 有氧运动
  yǒu yǎng yùndòng
  Aerobic
 • 肌肉
  jīròu
  Muskel
 • 关节
  Guānjié
  Gelenk
 • 自行车运动
  zìxíngchē yùndòng
  Radfahren
 • 恢复
  huīfù
  Erholung
 • 培训
  péixùn
  Training
 • 超声波
  chāoshēngbō
  Ultraschall
 • 健康
  jiànkāng
  Gesundheit

Weitere Wortlisten auf Chinesisch

Tobo Chinesisch jetzt herunterladen!

Mit Wortspielen, Sätzen (Redewendungen) und Wortlisten lerne Chinesisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen