Umění

"Umění" Čínská slovíčka - slovní zásoba

45 slovo
艺术
yìshù
Otočit
艺术-umění svg
艺术
yìshù
umění
Šipka doprava
1 / 45
 • 艺术
  yìshù
  umění
 • 绘画
  huìhuà
  malba
 • 音乐
  yīnyuè
  hudba
 • shī
  báseň
 • 歌剧
  gējù
  opera
 • 画廊
  huàláng
  galerie
 • piào
  lístek
 • 雕像
  diāoxiàng
  socha
 • 展览
  zhǎnlǎn
  výstava
 • 芭蕾舞
  bālěiwǔ
  balet
 • 照片
  zhàopiàn
  fotka
 • 视频
  shìpín
  video
 • 设计
  shèjì
  design
 • 博物馆
  bówùguǎn
  muzeum
 • 调色板
  tiáo sè bǎn
  paleta
 • 工艺
  gōngyì
  řemeslo
 • 舞蹈
  wǔdǎo
  tanec
 • 面具
  miànjù
  maska
 • 肖像
  xiàoxiàng
  portrét
 • 杰作
  jiézuò
  mistrovské dílo
 • 戏剧
  xìjù
  drama
 • 掌声
  zhǎngshēng
  potlesk
 • 观众
  guānzhòng
  publikum
 • 画布
  huàbù
  malířské plátno
 • 风格
  fēnggé
  styl
 • porcelán
 • 创造力
  chuàngzào lì
  tvořivost
 • 电影
  diànyǐng
  film
 • 插图
  chātú
  ilustrace
 • 音乐会
  yīnyuè huì
  koncert
 • 摄影师
  shèyǐng shī
  fotograf
 • 艺术家
  yìshùjiā
  umělec
 • 演员
  yǎnyuán
  herec
 • 女演员
  nǚ yǎnyuán
  herečka
 • 舞者
  wǔ zhě
  tanečnice
 • 文学
  wénxué
  literatura
 • 画家
  huàjiā
  malíř
 • 颜色
  yánsè
  barva
 • 刷子
  shuāzi
  štětka
 • 形状
  xíngzhuàng
  tvar
 • 时尚
  shíshàng
  móda
 • 剧院
  jùyuàn
  divadlo
 • 纪念碑
  jìniànbēi
  monument
 • 框架
  kuàngjià
  rám
 • 聚光灯
  jùguāngdēng
  reflektor

Objevte další seznamy čínských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Čínština!

Naučte se nejpoužívanější čínská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!