Technologie & Elektronika

"Technologie & Elektronika" Čínská slovíčka - slovní zásoba

43 slovo
电脑
diànnǎo
Otočit
电脑-počítač svg
电脑
diànnǎo
počítač
Šipka doprava
1 / 43
 • 电脑
  diànnǎo
  počítač
 • 手机
  shǒujī
  mobilní telefon
 • 互联网
  hùliánwǎng
  internet
 • 网站
  wǎngzhàn
  webová stránka
 • 电子邮件
  diànzǐ yóujiàn
  e-mail
 • 笔记本电脑
  bǐjìběn diànnǎo
  notebook
 • 显示器
  xiǎnshìqì
  monitor
 • 键盘
  jiànpán
  klávesnice
 • 麦克风
  màikèfēng
  mikrofón
 • 耳机
  ěrjī
  sluchátka
 • 相机
  xiàngjī
  kamera
 • 扫描器
  sǎomiáo qì
  skener
 • 搜索引擎
  sōusuǒ yǐnqíng
  vyhledávač
 • 电话
  diànhuà
  telefon
 • 技术
  jìshù
  technologie
 • 应用
  yìngyòng
  aplikace
 • 机器人
  jīqìrén
  robot
 • 密码货币
  mìmǎ huòbì
  kryptoměna
 • 该软件
  gāi ruǎnjiàn
  software
 • 硬件
  yìngjiàn
  hardware
 • 人工智能
  réngōng zhìnéng
  umělá inteligence
 • 扬声器
  yángshēngqì
  reproduktor
 • 分辨率
  fēnbiànlǜ
  rozlišení
 • 屏幕
  píngmù
  obrazovka
 • 收音机
  shōuyīnjī
  rádio
 • 电池
  diànchí
  baterie
 • 天线
  tiānxiàn
  anténa
 • 电线
  diànxiàn
  kabel
 • 电源插座
  diànyuán chāzuò
  zásuvka
 • 用户
  yònghù
  uživatel
 • 密码
  mìmǎ
  heslo
 • 点击
  diǎnjī
  kliknutí
 • 数据
  shùjù
  údaje
 • 版本
  bǎnběn
  verze
 • 代码
  dàimǎ
  kód
 • 设备
  shèbèi
  zařízení
 • 雷达
  léidá
  radar
 • 打字机
  dǎzìjī
  psací stroj
 • 芯片
  xīnpiàn
  čip
 • 网络
  wǎngluò
  síť
 • 录影带
  lùyǐng dài
  videokazeta
 • 激光
  jīguāng
  laser
 • 电路
  diànlù
  obvod

Objevte další seznamy čínských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Čínština!

Naučte se nejpoužívanější čínská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!