Pocity a emoce

"Pocity a emoce" Ruská slovíčka - slovní zásoba

45 slovo
счастли́вый
schastlívii
Otočit
счастли́вый-šťastný svg
счастли́вый
schastlívii
šťastný
Šipka doprava
1 / 45
 • счастли́вый
  schastlívii
  šťastný
 • гру́стный
  grústnii
  smutný
 • уста́лый
  ustálii
  unavený
 • серди́тый
  serdítii
  rozzlobený
 • засте́нчивый
  zasténchivii
  stydlivý
 • несча́стный
  neschástnii
  nešťastný
 • возбуждённый
  vozbuzhdyonnii
  nadšený
 • любо́вь
  lyubóv
  láska
 • страх
  strakh
  strach
 • гнев
  gnev
  vztek
 • наде́жда
  nadézhda
  naděje
 • Дове́рие
  dovérie
  důvěra
 • Сожале́ние
  sozhalénie
  lítost
 • Му́жество
  múzhestvo
  odvaha
 • сочу́вствие
  sochúvstvie
  soucit
 • Ре́вность
  révnost
  žárlivost
 • страсть
  strast
  vášeň
 • го́рдость
  górdost
  pýcha
 • Возбужде́ние
  vozbuzhdénie
  vzrušení
 • настрое́ние
  nastroénie
  nálada
 • чу́вство
  chúvstvo
  pocit
 • Разочарова́ние
  razocharovánie
  frustrace
 • сомне́ние
  somnénie
  pochyba
 • Страда́ния
  stradániya
  utrpení
 • Восхище́ние
  voskhishchénie
  obdiv
 • Сострада́ние
  sostradánie
  soucit
 • Печа́ль
  pechál
  smutek
 • подозре́ние
  podozrénie
  podezření
 • Любопы́тство
  lyubopítstvo
  zvědavost
 • пу́таница
  pútanitsa
  zmatek
 • Я́рость
  yárost
  zuřivost
 • удовлетворе́ние
  udovletvorénie
  spokojenost
 • Милосе́рдие
  milosérdie
  milost
 • ра́дость
  rádost
  radost
 • беспоко́йство
  bespokóistvo
  starost
 • Не́нависть
  nénavist
  nenávist
 • Благода́рность
  blagodárnost
  vděčnost
 • эмо́ция
  emótsiya
  emoce
 • па́ника
  pánika
  panika
 • энтузиа́зм
  entuziázm
  nadšení
 • Аго́ния
  agóniya
  muka
 • Презре́ние
  prezrénie
  opovržení
 • удово́льствие
  udovólstvie
  potěšení
 • одино́кий
  odinókii
  osamělý
 • Одино́чество
  odinóchestvo
  osamělost

Objevte další seznamy ruských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Ruština!

Naučte se nejpoužívanější ruská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!