Jazyk a Literatura

"Jazyk a Literatura" Francouzská slovíčka - slovní zásoba

41 slovo
le verbe
Otočit
le verbe-sloveso svg
le verbe
sloveso
Šipka doprava
1 / 41
 • le verbe
  sloveso
 • l'adjectif
  přídavné jméno
 • le pluriel
  množné číslo
 • la phrase
  věta
 • la virgule
  čárka
 • le guillemet
  uvozovka
 • le trait d'union
  spojovník
 • les points de suspension
  výpustka
 • le point d'interrogation
  otazník
 • la traduction
  překlad
 • le synonyme
  synonymum
 • la syllabe
  slabika
 • la langue
  jazyk
 • le paragraphe
  odstavec
 • la définition
  definice
 • le point
  tečka
 • l'accent
  přízvuk
 • le mot
  slovo
 • le vers
  verš
 • l'énigme
  hádanka
 • le proverbe
  přísloví
 • la biographie
  životopis
 • le roman
  román
 • la métaphore
  metafora
 • le conte de fées
  pohádka
 • la littérature
  literatura
 • le pronom
  zájmeno
 • l'essai
  slohová práce
 • le titre
  nadpis
 • l'écriture
  rukopis
 • le résumé
  shrnutí
 • le texte
  text
 • l'histoire (récit)
  příběh
 • le terme
  výraz
 • le chapitre
  kapitola
 • le sujet
  námět
 • la signification
  význam
 • l'article
  článek
 • l'abréviation
  zkratka
 • le symbole
  symbol
 • la légende
  legenda

Objevte další seznamy francouzských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Francouzština!

Naučte se nejpoužívanější francouzská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!