Business

"Business" Japonská slovíčka - slovní zásoba

62 slovo
従業員
じゅうぎょういん
jūgyōin
Otočit
従業員-zaměstnanec svg
従業員
じゅうぎょういん
jūgyōin
zaměstnanec
Šipka doprava
1 / 62
 • 従業員
  じゅうぎょういん
  jūgyōin
  zaměstnanec
 • 雇用者
  こようしゃ
  koyōsha
  zaměstnavatel
 • ブランド
  burando
  značka
 • 会議
  かいぎ
  kaigi
  konference
 • 税金
  ぜいきん
  zeikin
  daň
 • 名刺
  めいし
  meishi
  vizitka
 • 利益
  りえき
  rieki
  zisk
 • 投資
  とうし
  tōshi
  investice
 • プロジェクト
  purojekuto
  projekt
 • お客さん
  おきゃくさん
  okyakusan
  zákazník
 • キャリア
  kyaria
  kariéra
 • 給料
  きゅうりょう
  kyūryō
  plat
 • 戦略
  せんりゃく
  senryaku
  strategie
 • 収入
  しゅうにゅう
  shūnyū
  příjem
 • 予算
  よさん
  yosan
  rozpočet
 • パートナーシップ
  pātonāshippu
  partnerství
 • 職場
  しょくば
  shokuba
  pracoviště
 • アルバイト
  arubaito
  práce na částečný úvazek
 • 会社
  かいしゃ
  kaisha
  firma
 • 上司
  じょうし
  jōshi
  vedoucí
 • 本部
  ほんぶ
  honbu
  hlavní sídlo
 • 広告
  こうこく
  kōkoku
  reklama
 • ブリーフケース
  burīfukēsu
  aktovka
 • 創始者
  そうししゃ
  sōshisha
  zakladatel
 • 小切手
  こぎって
  kogitte
  šek
 • 借金
  しゃっきん
  shakkin
  dluh
 • 支払い
  しはらい
  shiharai
  platba
 • 破産
  はさん
  hasan
  bankrot
 • サイン
  sain
  podpis
 • 残業
  ざんぎょう
  zangyō
  přesčas
 • ローン
  rōn
  půjčka
 • 指導者
  しどうしゃ
  shidōsha
  rádce
 • ロゴ
  rogo
  logo
 • 履歴書
  りれきしょ
  rirekisho
  životopis
 • 商品
  しょうひん
  shōhin
  produkt
 • 計画
  けいかく
  keikaku
  plán
 • 資料
  しりょう
  shiryō
  dokument
 • クレジット
  kurejitto
  úvěr
 • マーケティング
  māketingu
  marketing
 • 取り引き
  とりひき
  torihiki
  dohoda
 • 現金
  げんきん
  genkin
  hotovost
 • 資格
  しかく
  shikaku
  kvalifikace
 • 組織
  そしき
  soshiki
  organizace
 • 階層
  かいそう
  kaisō
  hierarchie
 • フィードバック
  fīdobakku
  zpětná vazba
 • リスク
  risuku
  riziko
 • 生産
  せいさん
  seisan
  výroba
 • 効率
  こうりつ
  kōritsu
  účinnost
 • オフィス
  ofisu
  kancelář
 • 面接
  めんせつ
  mensetsu
  pohovor
 • 業績
  ぎょうせき
  gyōseki
  výkon
 • 費用
  ひよう
  hiyō
  náklady
 • 契約
  けいやく
  keiyaku
  smlouva
 • 貿易
  ぼうえき
  bōeki
  obchod
 • 値段
  ねだん
  nedan
  cena
 • 保険
  ほけん
  hoken
  pojištění
 • 引退
  いんたい
  intai
  odchod do důchodu
 • 職員
  しょくいん
  shokuin
  personál
 • 職業
  しょくぎょう
  shokugyō
  povolání
 • 失業
  しつぎょう
  shitsugyō
  nezaměstnanost
 • ビジネスマン
  bijinesuman
  obchodník
 • 同僚
  どうりょう
  dōryō
  kolega

Objevte další seznamy japonských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Japonština!

Naučte se nejpoužívanější japonská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!