Numbers

Numbers Word List in Dutch

43 words
nul
Flip
nul-zero svg
nul
zero
Right arrow
1 / 43
 • nul
 • een
 • twee
 • drie
 • vier
 • vijf
 • zes
 • zeven
 • acht
 • negen
 • tien
 • elf
 • twaalf
 • dertien
 • veertien
 • vijftien
 • zestien
 • zeventien
 • achttien
 • negentien
 • twintig
 • eenentwintig
 • tweeëntwintig
 • drieëntwintig
 • vierentwintig
 • vijfentwintig
 • zesentwintig
 • zevenentwintig
 • achtentwintig
 • negenentwintig
 • dertig
 • veertig
 • vijftig
 • zestig
 • zeventig
 • tachtig
 • negentig
 • honderd
 • duizend
 • tienduizend
 • honderdduizend
 • miljoen
 • miljard

Check Out Other Word Lists in Dutch

Download Tobo Dutch now!

Memorize most common Dutch words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App