Business

Business Word List in Turkish

62 words
çalışan
Flip
çalışan-employee svg
çalışan
employee
Right arrow
1 / 62
 • çalışan
  employee
 • işveren
  employer
 • marka
  brand
 • konferans
  conference
 • vergi
  tax
 • kartvizit
  business card
 • kâr
  profit
 • yatırım
  investment
 • proje
  project
 • müşteri
  customer
 • kariyer
  career
 • maaş
  salary
 • strateji
  strategy
 • gelir
  income
 • bütçe
  budget
 • ortaklık
  partnership
 • iş yeri
  workplace
 • yarı zamanlı iş
  part-time job
 • şirket
  company
 • patron
  boss
 • genel merkez
  headquarters
 • reklam
  advertisement
 • evrak çantası
  briefcase
 • kurucu
  founder
 • çek
  cheque
 • borç
  debt
 • ödeme
  payment
 • iflas
  bankruptcy
 • imza
  signature
 • fazla mesai
  overtime
 • ödünç para
  loan
 • akıl hocası
  mentor
 • logo
  logo
 • öz geçmiş
  résumé
 • ürün
  product
 • plan
  plan
 • belge
  document
 • kredi
  credit
 • pazarlama
  marketing
 • anlaşma
  deal
 • nakit
  cash
 • vasıf
  qualification
 • organizasyon
  organization
 • toplantı
  meeting
 • hiyerarşi
  hierarchy
 • geri bildirim
  feedback
 • risk
  risk
 • üretim
  production
 • verim
  efficiency
 • ofis
  office
 • mülakat
  interview
 • performans
  performance
 • maliyet
  cost
 • sözleşme
  contract
 • ticaret
  trade
 • fiyat
  price
 • sigorta
  insurance
 • emeklilik
  retirement
 • meslek
  profession
 • işsizlik
  unemployment
 • iş adamı
  businessman
 • çalışma arkadaşı
  colleague

Check Out Other Word Lists in Turkish

Download Tobo Turkish now!

Memorize most common Turkish words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App